Gennemse Kategori

Erhverv

Her kan du finde obligatorisk arbejdsskadeforsikring

Hvis du ikke vidste det, så er det obligatorisk at have en arbejdsskadeforsikring, og hvis du er en af dem, som ikke har en forsikring, så kan du læse mere om obligatorisk arbejdsskadeforsikring her.

Det er nemlig vigtigt, at du er forsikret, fordi hvis der nu skulle ske noget på dit arbejde, eller hvis du skulle komme ud for noget, så er det rigtig vigtigt, at du er dækket af en forsikring, fordi så har du mulighed for at få hjælp, hvis der skulle gå hen og ske noget med dig.

pipe_installation_2Derfor skal du have en obligatorisk arbejdsskadeforsikring

Det er altid en god idé at være forsikret, fordi hvis der skulle gå hen og ske noget, så er det virkelig vigtigt, at du har en forsikring, og det samme gælder med en obligatorisk arbejdsskadeforsikring. Det er ofte, at det er din virksomhed, der skal have styr på det, men hvis du er i tvivl om, om du har sådan en forsikring, så er det bare med at tage en snak med din chef for at finde ud af, om du er dækket af deres forsikring. Det handler om at være på den sikre side.

Vigtig indløsningsaftale ved webshopopsætning

I dag har rigtig mange virksomheder en shop på nettet, hvor folk kan købe deres produkter eller service. Nogle kombinerer denne online tilstedeværelse med en fysiske butik, mens andre firmaer kun vælger at være at finde på internettet. Vi søger ofte online efter en løsning på vores problem og efter søgemaskinernes resultater finder det rette svar. Derfor er der også en stor kamp om at skille sig ud og tiltrække kunderne ved at fange deres opmærksomhed. I forhold til webshops er der en række procedurer, som du skal igennem for at få de mest optimale betingelser. Det gælder om at opfylde kundernes behov. Processen skal være uden frustrationer og foregå helt uden gnidninger. Derved vil din virksomhed få en tilfreds kunde, som spændt kan vente på at modtage sine bestilte varer. En vigtig ting ved opsætning af webshoppen er indløsningsaftalen.

www-983053_960_720

Hvad er en indløsningsaftale?

Det er vigtigt at have denne aftale, når du skal starte en shop online. Det er centralt at lave denne aftale med blandt andet det pågældende firma, som står for dankort. På den måde kan dine kunder betale med dankort, når de bestiller en vare. Ud over dankort kan det også være optimal at ansøge omkring udenlandske kreditkort som for eksempel Mastercard. I forhold til denne ansøgning er der nogle ting, som skal være klar. For det første skal du have din webshop online. Derudover skal CVR nummeret, som bruges i ansøgningen, være det samme, som har dit domæne. Der skal være oprettet handelsbetingelser, samt praktiske oplysninger omkring virksomheden skal være synlige. Dette er nogle af de centrale ting, som ofte skal være klar.

Ansøgning til indløsningsaftale

Når du har de overnævnte ting på plads, kan du begynde at lave ansøgningen. Her er også nogle praktiske ting, som skal indgå. Det er blandt andet billede legitimation, navn, adresse og CPR nummer på ejeren, som har CVR nummeret. Ud over de personlige oplysninger, er der nogle specielle valg i forhold til kunder. Her skal du vælge, hvordan dine kunder skal indtaste kortdata. Det kan være API integration eller PSP integration. Forskellen er, at ved den første mulighed forbliver kunderne på din webshop og indtaster data, mens de ved den anden løsning bliver sendt over på en anden side som et popup vindue. Alt efter hvad hvilken platform du har, kan du vælge den bedste løsning. Så er det i gang at ansøge.

Coaching uddannelse hjælper dig til at hjælpe andre

teacher-1276272_960_720Når man skal lave et eller andet fag, og leve af det, så er det vigtigt at man går op i at holde sig skarp. Man skal ikke lade sig selv falde af på den, så man kommer til at hænge i bremsen, men man skal nærmere sørge for hele tiden at lede feltet, og at man er med på de nyeste ting. Sådan er det også med coaching, for her duer det heller ikke at man bare lader det hele køre på autopilot. Man skal sørge for at man tager noget uddannelse og kommer i snak med nogle andre der laver det samme, så man kan lære mere om hvordan man skal gøre tingene, så man kan hjælpe andre mennesker så godt som muligt. Det er nemlig lige det alt det her uddannelse går ud på i coaching: Man skal blive bedre til at hjælpe andre, og det bliver man først når man tager sig sammen og lærer noget nyt. Det er i øvrigt ganske lige meget hvor meget erfaring du har og hvor dygtig du er, så kan det stadig nemt være at du kan lære en masse. Læs mere om sådan en uddannelse her: http://www.mindjuice.com/coachuddannelse